الهام Germeroth, نرم افزار کار ضربه کلیپ های سکسی خارجی